Integritetspolicy

Integritetspolicy

I denna policy vill vi informera dig om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter. Vi vill att du ska vara säker på att QuraZone AB vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som du lämnar till oss.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är QuraZone AB, orgnr: 556977-9605, Klyftvägen 11, 163 77 Bromma. För frågor om Integritetspolicyn kan du nå oss på telefon: 08-55 92 33 62 eller via e-postjuridik@svenskvardbemanning.se

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Då du lämnar dina personuppgifter till QuraZone skall du känna dig trygg. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsreformen (GDPR).

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka vår möjlighet att erbjuda dig lämplig tjänst utifrån vår verksamhet. QuraZone behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för vår verksamhet. Det gäller även känsliga personuppgifter.

Nedan finner du information om vilka slags personuppgifter QuraZone behandlar och hur QuraZone kan komma att inhämta dessa uppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i uppgifter i våra formulär A, data som automatiskt samlas under ditt besök på vår hemsida B, personuppgifter som samlas in först efter en interaktion med oss via hemsidan, mail eller telefon C, uppgifter som samlas in efter att du har ingått ett anställnings- eller underkonsultavtal med oss D samt personuppgifter som behandlas för marknadsföringsändamål.

 1. Uppgifter som du lämnar till oss genom att mata in data i formulär
 1. Ansökningsuppgifter

När du fyller i en ansökan eller intresseanmälan för anställning hos oss ber vi dig att uppge personuppgifter (namn, eventuell specialistkompetens, kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress) och ditt CV (meritförteckning i elektronisk form, till exempel en Word eller PDF-fil). Vi använder dessa uppgifter för att förstå dina personliga karriärmål och matcha dig mot lediga uppdrag hos QuraZone samt att hålla kontakt med dig kring dessa. Uppgifterna används även för att genomföra nödvändiga kontroller som uppdragsgivaren kräver om du blir aktuell för ett uppdrag (t.ex. hos HoSp och IVO). Dina uppgifter presenteras endast för kundföretaget efter ett medgivande från dig som kandidat.

Dessa uppgifter behandlas med stöd av samtycke till denna integritetspolicy.

 1. Kontaktformulärdata

På vår hemsida finns ett flertal formulär som du som besökare kan ställa frågor till oss via eller anmäla intresse för att få information om lediga uppdrag, få nyhetsbrev eller eventinbjudningar eller för att få material skickat till dig. Den data som efterfrågas är tex: namn, e-post, telefonnummer och ärende/meddelande. Vi använder informationen i kontaktformuläret för att bearbeta dina förfrågningar och/eller för att tillhandahålla de begärda tjänsterna eller den begärda informationen i kontaktformuläret.

Dessa uppgifter behandlas med stöd av samtycke till denna integritetspolicy.

 1. Data som automatiskt samlas in av oss när du besöker vår hemsida
 1. loggfiler

När du använder Internet från din mobila enhet eller dator vanligtvis i din webbläsare, kommer viss information att överföras, s.k. loggfiler. Detta är en fil som innehåller datorns logg, alltså en kronologisk förteckning av händelser och åtgärder i datorn/mobila enhet. När du besöker vår webbplats lagras detta besök i dina loggfiler. Denna information är anonym och kan inte härledas till dig som person.

 1. cookies

På vår webbplats används cookies, d.v.s. små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Du kan ställa in webbläsaren så att cookies inte sparas eller begära bekräftelse innan en cookie lagras. På detta sätt kan du själv avgöra om du vill acceptera eller avvisa varje enskild kaka. Dessutom kan du ändra inställningarna för cookies under inställningar i din webbläsare. När du besöker vår hemsida får du via ett pop-up fönster längst upp på sidan information om att vi använder oss av cookies samt en länk till denna policy där du kan läsa mer om vilka olika cookietyper vår webbplats använder sig av och hur du kan ställa in din webbläsare för mottagande av dessa.

Egna cookies

Vissa cookies är nödvändiga för att kunna visa innehållet på vår hemsida och dessa går inte att stänga av om du vill kunna ta del av all funktionalitet på vår webbplats. Dessa cookies lagrar ingen information som kan identifiera dig som enskild person. Vissa cookies är tillgängliga för att förbättra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats. I denna kategori faller sessionscookies vars syfte är att identifiera och autentisera användaren under besöket på hemsidan. En sessionskaka innehåller en slumpmässig sträng (sessions-ID) som tilldelas besökarens enhet. Sessioncookies används t.ex. för att ställa in och komma ihåg vissa användarinställningar såsom språk eller förifyllda formulär, allt för att underlätta för dig som besökare.

Tredje part cookies

Vi använder analyscookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår webbplats. Via vilka externa sidor besökarna kommer till vår hemsida, vilka sökfrågor används och vilka undersidor besöks mest frekvent. Analyscookies ställs in och hanteras av tredje part som beskrivs i avsnittet nedan.

Webbanalys

Vi samlar in statistisk över användningen och besöksflödena på vår hemsida. Denna information samlas in för att göra vår webbplats så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare. All den information som samlas in i detta syfte aggregeras på övergripande nivå och är anonym.

QuraZone’s webbplats använder Google Analytics från Google som analysverktyg samt Act-on som opt-in-verktyg. Med opt-in menar vi de formulär som besökaren kan fylla i för att bli kontaktad, prenumerera på lediga jobb, få nyhetsbrev, inbjudningar och för att få ta del av innehåll. Då registreras användarens e-postadress kopplat till ip-adress, vilket Act-on kommer att känna igen vid nästa besök på vår webbplats.

Våra cookies är alltså tänkta att underlätta för både dig som besökare och för oss. Om du fortsätter att använda vår hemsida utan att ändra dina inställningar, utgår vi från att du inte har några problem med att ta emot våra cookies.

 1. Data samlad efter en interaktion med oss via hemsidan/mail/telefon

Din personliga information som insamlas efter en interaktion på vår hemsida eller efter kontakt med oss via mail eller telefon används endast för de ändamål som beskrivs i denna policy.

QuraZone’s rekryterings- och bemanningsverksamhet utgår ifrån att matcha rätt kandidat med rätt kunduppdrag. I de fall du visar intresse av våra uppdrag samlar vi under rekryteringsprocessen därför in och behandlar personuppgifter för att kunna presentera lämpliga kandidater till kund samt att kunna kontakta dig som kandidat angående lämpliga tjänster och gör så i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Kunden är i sin tur personuppgiftsansvarig för sin behandling av de personuppgifter som överförs under rekryteringsprocessen, t.ex. genom en levererad kandidatprofil. Kandidatprofil levereras inte till kund utan ditt samtycke.

De personuppgifter QuraZone behandlar om dig utgår från de uppgifter du själv lämnar genom kontakt med oss. De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betyg, intervjuanteckningar, intyg, legitimations- och specialistbevis, utbildningar och arbetslivserfarenheter, fotografi, uppgift från bakgrundskontroll, resultat från drogtester, uppgift från referensperson, hälsodeklaration samt uppgifter som är nödvändiga för uppföljning av vår verksamhet.

Uppgift från HoSp- och IVO-kontroll insamlas genom att vi gör en mailförfrågan till aktuell myndighet efter att du själv har försett oss med ditt personnummer. Med anledning av att QuraZone’s kunder ställer höga krav på kontroller av kandidater kan vi behöva utföra hälsokontroll och/eller drogtest på dig. Vid sådana kontroller/tester kommer du att få lämna ett särskilt samtycke innan det kan få ske. QuraZone kan även komma att be dig att inkomma med ett utdrag ur belastningsregistret. Det är bara du själv som kan beställa ett sådant utdrag hos relevant myndighet. Väljer du att avstå kan det påverka dina möjligheter att bli aktuell för de tjänster QuraZone tillhandahåller. Informationen i ett belastningsregisterutdrag hanteras konfidentiellt och kommer aldrig att behandlas av QuraZone. QuraZone kan emellertid komma att muntligen stämma av resultatet med kund i syfte att kunna tillhandahålla våra tjänster.

QuraZone kan även be dig att lämna ytterligare personuppgifter men i sådana fall kommer du att särskilt godkänna detta. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna Integritetspolicy.

Dessa uppgifter behandlas med stöd av intresseavvägning. Uppgifterna är nödvändiga för oss att behandla för att vi ska kunna uppfylla vårt åtagande att erbjuda relevanta tjänster till dig som kandidat samt att kunna tillhandahålla lämpliga och kvalitetskontrollerade kandidater gentemot våra kunder.

 1. Uppgifter som samlas in inför och efter du har ingått ett anställnings- eller konsultavtal

Inför och efter att du har ingått ett avtal med oss, antingen som anställd eller som konsult via eget företag, samlar vi in uppgifter som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter som arbetsgivare. Det innebär att vi kan komma att samla in bankkontouppgifter och tidrapporter för löneutbetalning, information om din hälsa för sjukskrivningsärenden, F-skattsedel etc.

Denna behandling sker med stöd av det avtal som ingås mellan oss i samband med att du bokas på ett uppdrag.

 1. Behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål

QuraZone använder de personuppgifter du lämnar för kontakt med dig avseende marknadsföring och marknadsundersökningar. Detta i syfte att på så vis förse kandidater, anställda, kunder och leverantörer med en bättre upplevelse samt optimera kvaliteten på våra tjänster, till exempel genom att visa innehåll som kan vara av intresse för dig och leverera mer relevant information till dig.

I vissa fall kan relevanta personuppgifter för potentiella kandidater inhämtas via extern sökning. Vårt berättigande intresse är att hitta talangfulla kandidater för bemanningsuppdrag samt att kunna kontakta dessa och erbjuda uppdrag. Att kunna söka upp personal externt inom relevanta yrkeskategorier är en del av vår kärnverksamhet.

Behandlingen sker med intresseavvägning som laglig grund. I det fall du inte längre önskar motta marknadsföring kan du kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi lagrar dina personuppgifter i princip så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver och så länge de är ändamålsenliga eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring.

När du ansöker till en ledig tjänst eller registrerar ditt CV sparar vi dina personuppgifter kopplade till ansökan så länge de fyller sitt syfte (eller tills du återkallar ditt samtycke för detta eller motsätter dig behandling som grundas på en intresseavvägning). Det innebär att så länge du kan tänkas vara aktuell för uppdrag hos oss sparas de personuppgifter som fortfarande är relevanta. I en rekryteringsprocess genereras flera dokument med personuppgifter som därmed sparas olika länge beroende på hur länge de kan anses vara aktuella. T.ex. Legitimationsbevis är livslångt giltiga och sparas därför så länge som du kan tänkas vara aktuell för uppdrag hos oss medan IVO och HOSP-kontroller inte är aktuella mer än sex månader och därefter gallras.

De personuppgifter som samlats in i samband med din anställning sparas så länge som krävs för uppföljning av vår verksamhet och enligt rättsliga och bokföringsmässiga krav även om du fortsättningsvis inte är aktuell för uppdrag hos oss.

Dina personuppgifter används för marknadskommunikation tills du aktivt återkallar ditt samtycke för detta eller motsätter dig behandling som grundas på en intresseavvägning.

Hur skyddas dina personuppgifter?

QuraZone har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar. QuraZone’s anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa QuraZone’s regler för informations- och IT-säkerhet, denna Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

Vem kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

 1. Internt

QuraZone delar som huvudregel personuppgifter som kommer från dig som kandidat eller anställd och som inte är känsliga med samtliga affärsområden inom QuraZone i syfte att kunna tillhandahålla våra tjänster. Delning är nödvändig för att snabbt och effektivt kunna erbjuda dig relevanta och spännande uppdrag och erbjuda den bästa kompetensen för QuraZone’s kunder.

Delning av känsliga personuppgifter internt sker endast i de fall sådan delning är nödvändig för syftet som de känsliga personuppgifterna samlats in för.

En förutsättning för delning av personuppgifter mellan affärsområden är att den företas i enlighet med denna Integritetspolicy, interna policys och relevant personuppgiftslagstiftning.

 1. Externt

QuraZone lämnar aldrig ut dina personuppgifter i kommersiellt syfte. QuraZone överför heller aldrig personuppgifter till land utanför EU/EES-området.

Personuppgiftsbiträden

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden är det för att uppfylla de åtaganden vi har mot dig och i enlighet med det syfte vi har med behandlingen av (t.ex. lagring av inhämtade och behandlade data). De personuppgifter som du som kandidat lämnar i samband med din ansökan lämnas aldrig ut till tredje part i kommersiellt syfte. För att kunna fullfölja ansökningsprocessen behöver personuppgifter behandlas av följande externa parter: Adocka AB som tillhandhåller vårt CRM-system och Oneflow AB som tillhandahåller vår avtalsdatabas. Samtliga dessa aktörer är kontrollerade avseende IT-säkerhet och har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med QuraZone AB.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 • Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
 • Kundföretag (företag som använder sig av våra tjänster) i syfte att utföra vår verksamhet, rekrytering och uthyrning av personal.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Vad gäller den behandling som grundar sig på en avtalsrelation mellan oss har du rätt att begära att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter på juridik@svenskvardbemanning.se eller på 08-55 92 33 62. Du har också rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen.

Ändring av Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera vår Integritetspolicy när som helst. Vi kommer meddela eventuell ändring på www.svenskvardbemanning.se. Du kan alltid kontakta oss om du vill ha tillgång till tidigare versioner.

Cookies

På vår webbplats används cookies, d.v.s. små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Du kan ställa in webbläsaren så att cookies inte sparas eller begära bekräftelse innan en cookie lagras. På detta sätt kan du själv avgöra om du vill acceptera eller avvisa varje enskild kaka. Dessutom kan du ändra inställningarna för cookies under inställningar i din webbläsare. När du besöker vår hemsida får du via ett pop-up fönster längst ned på sidan information om vilka olika cookietyper vår webbplats använder sig av och hur du kan ställa in din webbläsare för mottagande av dessa. Information om dessa cookietyper finns även nedan i direkt anslutning till det här stycket.

Egna cookies

Vissa cookies är nödvändiga för att kunna visa innehållet på vår hemsida och dessa går inte att stänga av om du vill kunna ta del av all funktionalitet på vår webbplats. Dessa cookies lagrar ingen information som kan identifiera dig som enskild person. Vissa cookies är tillgängliga för att förbättra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats. I denna kategori faller cookies för följande ändamål:

Cookies för anslutning kontroll (sk. Sessionscookies) vars syfte är att identifiera och autentisera användaren under besöket på hemsidan. En sessionskaka innehåller en slumpmässig sträng (sessions-ID) som är tilldelas till besökarens enhet. Sessioncookies används tex för att ställa in och komma ihåg vissa användarinställningar såsom språk eller förifyllda formulär, allt för att underlätta för dig som besökare.

Tredje part cookies

Vi använder analyscookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår webbplats. Vilka externa sidor kommer besökarna till vår hemsida ifrån, vilka sökfrågor används och vilka undersidor besöks mest frekvent. Analyscookies ställs in och hanteras av tredje part som beskrivs i avsnittet nedan.

webbanalys

Vi samlar in statistisk över användningen och besöksflödena på vår hemsida. Denna information samlas in för att göra vår webbplats så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare. All den information som samlas in i detta syfte aggregeras på övergripande nivå och är anonym.

Meritminds webbplats använder Google Analytics från Google som analysverktyg, Act-on som opt-in-verktyg samt Linkedin och Facebook. Med opt-in menar vi de formulär som besökaren kan fylla i för att bli kontaktad, prenumerera på lediga jobb, få nyhetsbrev, inbjudningar och för att få ta del av innehåll som tex whitepapers, artiklar och videos. Då registreras användarens e-postadress kopplat till ip-adress, vilket Act-on kommer att känna igen vid nästa besök på vår webbplats.

På vår webbplats använder vi oss också av Facebook och Linkedin. Exempelvis har vi skapat en widget som gör det möjligt att ansöka till våra lediga tjänster direkt med sin Linkedin-profil.
Både Facebook och Linkedin använder sig i sin tur också analyscookies. Våra cookies är alltså tänkta att underlätta för både dig som besökare och för oss. Om du fortsätter att använda vår hemsida utan att ändra dina inställningar, utgår vi från att du inte har några problem med att ta emot våra cookies.