Tidrapporter

Vi rekommenderar att du fyller i din tidrapport dagligen under ditt uppdrag!

Vi önskar även be att du skickar in dessa veckovis till oss så vi kan betala ut din lön/arvode snarast möjligt.

När du fyllt i tidrapporten och fått den signerad av verksamhetschefen, räcker det för oss att du tar ett tydligt foto med telefonen och e-postar till oss på:

Tidrapport@svenskvardbemanning.se

Det går även bra ifall du skickar den med vanlig post, till:

Svensk Vårdbemanning

Klyftvägen 11

16733 Bromma